Redakcja

REDAKTOR NACZELNA

Beata Grela

beata.grela@magazynwesele.pl

SENIOR MANAGER

Justyna Abdank – Kozubska

justyna.kozubska@magazynwesele.pl

REKLAMA

reklama@magazynwesele.pl;

tel. 12/ 426 18 50

DTP

Aleksandra Peczko

 

WSPÓŁPRACUJĄ

 Paulina Baran, Kornelia Dębosz Sabina Obajtek,
Bogna Wernichowska, Alina Woźniak.

 

KONTAKT Z REDAKCJĄ

św. Tomasza 1; 31-014 Kraków

tel. 12/ 426 18 50

info@magazynwesele.pl 


WYDAWCA

Wydawnictwo AIDCAS Sp. z o.o.

www.magazynwesele.pl

 

Redakcja kwartalnika „Magazyn WESELE” nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia reklamy, jeżeli ich treść i forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma (art. 36 pkt 4 prawa prasowego) oraz interesem Wydawnictwa. Wszystkie prawa autorskie do tekstów i fotografii są zastrzeżone. Korzystanie z ich części lub fragmentów jest możliwe tylko za pisemnym zezwoleniem. Wydawca czasopisma ostrzega P.T. sprzedawców, że sprzedaż aktualnych i archiwalnych numerów czasopisma po innej cenie niż wydrukowana na okładce jest działaniem na szkodę Wydawcy i skutkuje odpowiedzialnością karną i cywilną.

 

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczanych na stronie Magazynu Wesele są zastrzeżone.

Zapisz się
do subskrypcji
Magazynu

Otrzymasz od nas
coś fajnego

Zapisz się
do subskrypcji
Newslettera

PARTNERZY:

POLECAMY: